Летните тела се правят през зимата! Не чакайте да дойде април-още сега се захващайте за упорита работа в залата! Очакваме ви още днес

Покажете воля и самодисциплина! Не се поддавайте на инертността! Тренировките винаги се отблагодаряват щедро! Очакваме ви

 12   13

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.